Ett innovativt och hållbart värmesystem

för nybyggnation

BOOZT HEAD QUARTERS, Ängelholm

Byggår: 2016-2017
Yta: 43 500 m²
Temperatur: 18 °C
Energiprestanda: 3,3 kWh/m² x år
Årets Logistiketablering 2017, enligt Nordens största logistiktidning.

Nästa referens

DreamLogistics, Ängelholm

Byggår: 2016
Yta: 14 700 m²
Temperatur: 17 °C
Energiprestanda: 6,7 kWh/m² x år

Nästa referens

Bil-Månsson, Eslöv

Byggår: 2012
Yta: 6 000 m²
Energiprestanda: 7,5 kWh/m² x år

– “Med Tellus Energisystem har vi sänkt uppvärmingskostnaden med över 91%” Göran Månsson

Nästa referens

Liftforum EuroTrade, Kristianstad

Byggår: 2014
Yta: 3 450 m²
Temperatur: 17 °C
Energiprestanda: 6,5 kWh/m² x år

Nästa referens

Jonas Strandqvist, Eslöv

Byggår: 2013
Yta: 756 m²
Temperatur: 18 °C
Energiprestanda: 10,5 kWh/m² x år

Nästa referens

BOOZT HEAD QUARTERS.

43 500 m². 3,3 kWh/m²

DREAMLOGISTICS, Ängelholm.

14 700 m². 6,7 kWh/m²

BIL-MÅNSSON, Eslöv.

6 000 m², 7,5 kWh/m²

LIFTFORUM, Kristianstad.

3 450 m². 6,5 kWh/m²

JONAS STRANDQVIST, Eslöv.

756 m². 10,5 kWh/m²

TELLUS Energisystem
TELLUS engergiträd

EnergiTrädet absorberar förnyelsebar energi ur atmosfären genom att kyla vattenångan till iskristaller.

Vattenångan i vinterns uteluft innehåller 4 gånger mer energi än kokande vatten! Systemets geniala konstruktion är effektivare än andra luft‐vatten värmepumpar samtidigt som antalet rörliga delar är 1 istället för 7.

Det miljövänliga köldmediet tar med sig energin in i byggnaden via kopparrör under marken. Dessa rör fungerar automatiskt som jordvärme när det blir kallt ute.

 

TELLUS energigolv

En energieffektiv,
holistisk systemlösning

Tellus EnergiGolv är en holistisk systemlösning som drar nytta av betonggolvets tröga massa och stora yta. Systemet är så energieffektivt att 25–30 °C vatten räcker för att värma byggnaden. Konstruktionen gör hela kretsloppet självreglerande med en cirkulationspump som enda rörliga del.

 

TELLUS control

Elskåp med
elektronisk styrenhet

Tellus Control är ett elskåp med en elektronisk styrenhet som styr värmen och lyssnar till byggnadens faktiska behov med en inomhusgivare.

TELLUS Connect

För direktkontakt
med ditt värmesystem

Tellus Connect kopplar samman hela det energismarta systemet med internet. Detta ger dig direktkontakt med systemet.

TELLUS control / Connect

Elskåp med
elektronisk styrenhet

Tellus Control är ett elskåp med en elektronisk styrenhet som styr värmen och lyssnar till byggnadens faktiska behov med en inomhusgivare.

 

För direktkontakt
med ditt värmesystem

Tellus Connect kopplar samman hela det energismarta systemet med internet. Detta ger dig direktkontakt med systemet.

image
Ett hållbart nära-nollenergi värmesystem

EnergiSystem Tellus AB är ett svenskt företag som erbjuder energiprodukter och tjänster.

Vårt fokus är alltid bästa prestanda, kvalité, hållbarhet och miljö. Med rötter från energibranschen som sträcker sig ända tillbaka till 1960-talet har vi samlat på oss erfarenheter och kunskap som gett oss en mycket rationell och pragmatisk syn på energi.

Vi har utvecklat ett hållbart nära-nollenergi värmesystem som är uppbyggt med få rörliga delar genom att samverka med naturens egna krafter. Merparten av den energi som tillförs byggnaden är gratis och förnybar.

Vi erbjuder ett komplett värmesystem, installation, energiberäkningar och rådgivning i alla frågor som rör en byggnads energianvändning eller inomhusklimat.

Quote section image

“Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn”